hải giang bay quy nhơn

https://docdro.id/lHz6m0z

có liên lạc thuận tiện 3 trục đường : Biển , Bộ , ko cùng kết liên. Hải Giang Merry tựa lưng vào những dãy núi cao phía trên và đầm hồ bên dưới; trước mặt nhìn ra là bãi cát dài trắng xóa bên sóng biển trong xanh.