verpakking op maat

http://www.yourfilelink.com/get.php?fid=2066073

Naast een beschrijving van de destijds toegepaste verpakkingen binnen het overgrote deel van de bouwstoffenindustrie, is in het W&B-rapport ook een goede analyse gemaakt van de milieubelasting van bouwstoffen en