Published News

Những thách thức ban đầu mà mỗi học viên ai đều sẽ nếm trải

http://becketthosg74.jigsy.com/entries/general/ca-c-th%C3%A1ch-th%E1%BB%A9c-%C4%91%C3%A2-u-ti%C3%AAn-m%C3%A0-m%E1%BB%97i-h%E1%BB%8Dc-vi%C3%AAn-ai-c%C5%A9ng-s%E1%BA%BD-ph%E1%BA%A3i-n%E1%BA%BFm-tr%E1%BA%A3i

Người bạn mà tôi nhắc đến là Trung. Cậu ấy và tôi là cặp bạn thân từ nhỏ cho đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vào một ngày đầu tháng 7, khi niềm vui đậu đại học còn chưa vơi thì bất ngờ tôi nhận được tin